Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) Δήμου Αγράφων  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει να υλοποιήσει τα ακόλουθα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής και Τοπικής Εµβέλειας των Κ∆ΒΜ κατά την χειμερινή εκπαιδευτική περίοδο έτους 2014-2015 ( Α’ ΦΑΣΗ) στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ
1.4
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-MARKETING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
25
1.5
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ
25
8.56
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10
8.38
ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
25
2.9
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
25
8.36
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
25
4.2
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ
25
4.3
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΦΟΡΜΩΝ
50
3.1
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ(Ι)
50
3.2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ(ΙΙ)
50
3.5
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ( SOCIAL MEDIA)
25
3.6
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
50
1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
25
1.7
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
25
5.7
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25
1.12
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
25
8.37
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
15Τα προσφερόμενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα µάθησης απαιτείται η συµπλήρωση της σχετικής αίτησης, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης, οι εκπαιδευόµενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Τρίτη 18 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014.

Η  αίτηση υποβάλλεται  στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.

Για να κατεβάσετε την αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) πατήστε ΕΔΩ ή σε έντυπη μορφή θα τη βρείτε στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων ολόκληρου του Δήμου, ανάλογα με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χρυσαφογεώργου Ειρήνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Αγράφων στα τηλ. 6973063934 ή 2237095789.

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών (Πτυχιούχους - Εμπειροτέχνες) στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με την υπ΄αριθμ 2326/107/02.10.2014 
Απόφαση του Δ.Σ., στο πλαίσιο του Έργου«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας 
και Νοτίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Εκπαιδευτές στους Δήμους υλοποίησης του Έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μόνο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ εντός σφραγισμένου φακέλου από 
10/10/2014 έως και 23/10/2014 στο ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα, Τ.Κ. 36071.

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για ΜΙΑ μόνο ειδικότητα και σε ΕΝΑΝ μόνο
Δήμο της επιλογής τους. 

Η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων και η επιλογή περισσοτέρων Δήμων αποτελεί λόγο αποκλεισμού 
από τη διαδικασία επιλογής.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) Δήμου Αγράφων  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει να υλοποιήσει τα ακόλουθα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής Εµβέλειας των Κ∆ΒΜ κατά την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο έτους 2014 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:  
      Τα προσφερόμενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα µάθησης απαιτείται η συµπλήρωση της σχετικής αίτησης, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης, οι εκπαιδευόµενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 


Για τις δημοτικές ενότητες ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ και για την εαρινή περίοδο 2014 διατίθενται μόνο τα προγράμματα με κωδικό (1.1-1.6-1.7-1.8) της θεματικής ενότητας «1 .ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Δευτέρα 10 Μαρτίου έως και την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014.


Η  αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως  στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.


Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή εδώ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων www.dimos-agrafon.gr και σε έντυπη μορφή στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων ολόκληρου του Δήμου, ανάλογα με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χρυσαφογεώργου Ειρήνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ στο τηλ. 6973063934 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdvm.agrafon@gmail.com και Αρωνιάδα Ελένη-Ευαγγελία, Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου στον τομέα Παιδείας, Πολιτισμού & Επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 22373 51318 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimos-agrafon.gr

Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης