Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) Δήμου Αγράφων  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει να υλοποιήσει τα ακόλουθα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής Εµβέλειας των Κ∆ΒΜ κατά την χειμερινή  εκπαιδευτική περίοδο έτους 2015 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
25
1.2
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
    50
1.3
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
    25
1.6
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
25
1.7
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
25
1.8
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
25
1.9
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
25
1.10
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50
3.2
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50
3.3
Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)
50
3.4
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
25
3.5
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
25
3.6
Δημιουργία Ιστοσελίδας 
50
3.7
Ηλεκτρονική εφημερίδα
50

Τα προσφερόμενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα µάθησης απαιτείται η συµπλήρωση της σχετικής αίτησης, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης, οι εκπαιδευόµενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.
Η  αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως  στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.
Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή ΕΔΩ και σε έντυπη μορφή στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων ολόκληρου του Δήμου, ανάλογα με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χρυσαφογεώργου Ειρήνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ στο τηλ. 6973063934 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos.agrafon@gmail.com.

                                                      Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης

Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΝΗΛΙΚΩΝ που υλοποιούνται στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγράφων, πρόκειται να ξεκινήσουν τα παρακάτω τμήματα:

1. Δημιουργία Ιστοσελίδας ( Διάρκειας 50 Ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Κερασοχώρι ( Αίθουσα Πληροφορικής Γυμνασίου Κερασοχωρίου)
Ημερομηνία Έναρξης: 12/03/2015
Ώρα Έναρξης: 16:00


2. Επεξεργασία κειμένου - Διαδίκτυο (Ι) ( Διάρκειας 50 Ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Παλαιοκατούνα( Αίθουσα Πληροφορικής Γυμνασίου Παλαιοκατούνας)
Ημερομηνία Έναρξης: 09/03/2015
Ώρα Έναρξης: 14:00


3. Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (ΙΙ) ( Διάρκειας 50 Ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Παλαιοκατούνα( Αίθουσα Πληροφορικής Γυμνασίου Παλαιοκατούνας)
Ημερομηνία Έναρξης: 09/03/2015
Ώρα Έναρξης: 14:00


Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα και δεν έχει υποβάλλει αίτηση, παρακαλώ να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη εκπαίδευσης κ. Χρυσαφογεώργου Ειρήνη στο τηλ. 6973063934.