Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) Δήμου Αγράφων  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει να υλοποιήσει τα ακόλουθα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής και Τοπικής Εµβέλειας των Κ∆ΒΜ κατά την χειμερινή εκπαιδευτική περίοδο έτους 2014-2015 ( Α’ ΦΑΣΗ) στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ
1.4
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-MARKETING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
25
1.5
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ
25
8.56
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10
8.38
ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
25
2.9
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
25
8.36
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
25
4.2
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ
25
4.3
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΦΟΡΜΩΝ
50
3.1
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ(Ι)
50
3.2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ(ΙΙ)
50
3.5
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ( SOCIAL MEDIA)
25
3.6
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
50
1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
25
1.7
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
25
5.7
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25
1.12
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
25
8.37
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
15Τα προσφερόμενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα µάθησης απαιτείται η συµπλήρωση της σχετικής αίτησης, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης, οι εκπαιδευόµενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Τρίτη 18 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014.

Η  αίτηση υποβάλλεται  στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.

Για να κατεβάσετε την αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) πατήστε ΕΔΩ ή σε έντυπη μορφή θα τη βρείτε στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων ολόκληρου του Δήμου, ανάλογα με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χρυσαφογεώργου Ειρήνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Αγράφων στα τηλ. 6973063934 ή 2237095789.