Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αγράφων ξεκινάει το Σάββατο 20/2/2016 και ώρα 18:00 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" διάρκειας 25 ωρών στο Δημοτικό Σχολείο Τριποτάμου.

Η υπεύθυνη Εκπαίδευσης- Ανάπτυξης 
& Διασφάλισης Ποιότητας

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αγράφων ξεκινάει τη Δευτέρα 8/2/2016 στις 17:00 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" διάρκειας 25 ωρών στο Γυμνάσιο Κερασοχωρίου.


Η Υπεύθυνη
 Εκπαίδευσης - Ανάπτυξης 
& Διασφάλισης Ποιότητας
ΚΔΒΜ 
Σας κάνουμε γνωστό ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αγράφων ξεκινάει την Κυριακή 7/2/2016 και 16:00 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" διάρκειας 25 ωρών στην Τσούκα Ευρυτανίας.


Η Υπεύθυνη
 Εκπαίδευσης - Ανάπτυξης 
& Διασφάλισης Ποιότητας
ΚΔΒΜ 

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων ξεκίνησε να υλοποιείται το πρόγραμμα με τίτλο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" διάρκειας 50 ωρών στην Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας. 


Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) Δήμου Αγράφων  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει να υλοποιήσει τα ακόλουθα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής Εµβέλειας των Κ∆ΒΜ κατά την χειμερινή  εκπαιδευτική περίοδο έτους 2015 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.1
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
25
1.2
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
    50
1.3
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
    25
1.6
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
25
1.7
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
25
1.8
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
25
1.9
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
25
1.10
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50
3.2
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50
3.3
Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)
50
3.4
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
25
3.5
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
25
3.6
Δημιουργία Ιστοσελίδας 
50
3.7
Ηλεκτρονική εφημερίδα
50

Τα προσφερόμενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα µάθησης απαιτείται η συµπλήρωση της σχετικής αίτησης, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης, οι εκπαιδευόµενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.
Η  αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως  στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.
Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή ΕΔΩ και σε έντυπη μορφή στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων ολόκληρου του Δήμου, ανάλογα με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χρυσαφογεώργου Ειρήνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ στο τηλ. 6973063934 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos.agrafon@gmail.com.

                                                      Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης

Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΝΗΛΙΚΩΝ που υλοποιούνται στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγράφων, πρόκειται να ξεκινήσουν τα παρακάτω τμήματα:

1. Δημιουργία Ιστοσελίδας ( Διάρκειας 50 Ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Κερασοχώρι ( Αίθουσα Πληροφορικής Γυμνασίου Κερασοχωρίου)
Ημερομηνία Έναρξης: 12/03/2015
Ώρα Έναρξης: 16:00


2. Επεξεργασία κειμένου - Διαδίκτυο (Ι) ( Διάρκειας 50 Ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Παλαιοκατούνα( Αίθουσα Πληροφορικής Γυμνασίου Παλαιοκατούνας)
Ημερομηνία Έναρξης: 09/03/2015
Ώρα Έναρξης: 14:00


3. Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (ΙΙ) ( Διάρκειας 50 Ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Παλαιοκατούνα( Αίθουσα Πληροφορικής Γυμνασίου Παλαιοκατούνας)
Ημερομηνία Έναρξης: 09/03/2015
Ώρα Έναρξης: 14:00


Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα και δεν έχει υποβάλλει αίτηση, παρακαλώ να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη εκπαίδευσης κ. Χρυσαφογεώργου Ειρήνη στο τηλ. 6973063934.

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) Δήμου Αγράφων  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει να υλοποιήσει τα ακόλουθα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής και Τοπικής Εµβέλειας των Κ∆ΒΜ κατά την χειμερινή εκπαιδευτική περίοδο έτους 2014-2015 ( Α’ ΦΑΣΗ) στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ
1.4
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-MARKETING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
25
1.5
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ
25
8.56
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10
8.38
ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
25
2.9
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
25
8.36
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
25
4.2
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ
25
4.3
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΦΟΡΜΩΝ
50
3.1
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ(Ι)
50
3.2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ(ΙΙ)
50
3.5
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ( SOCIAL MEDIA)
25
3.6
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
50
1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
25
1.7
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
25
5.7
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25
1.12
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
25
8.37
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
15Τα προσφερόμενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα µάθησης απαιτείται η συµπλήρωση της σχετικής αίτησης, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραµµάτων επιµόρφωσης, οι εκπαιδευόµενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Τρίτη 18 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014.

Η  αίτηση υποβάλλεται  στα Δημαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.

Για να κατεβάσετε την αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) πατήστε ΕΔΩ ή σε έντυπη μορφή θα τη βρείτε στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγράφων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα κτίρια των σχολικών μονάδων ολόκληρου του Δήμου, ανάλογα με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χρυσαφογεώργου Ειρήνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Αγράφων στα τηλ. 6973063934 ή 2237095789.