Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΝΗΛΙΚΩΝ που υλοποιούνται στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγράφων, πρόκειται να ξεκινήσουν τα παρακάτω τμήματα:

1. Δημιουργία Ιστοσελίδας ( Διάρκειας 50 Ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Κερασοχώρι ( Αίθουσα Πληροφορικής Γυμνασίου Κερασοχωρίου)
Ημερομηνία Έναρξης: 12/03/2015
Ώρα Έναρξης: 16:00


2. Επεξεργασία κειμένου - Διαδίκτυο (Ι) ( Διάρκειας 50 Ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Παλαιοκατούνα( Αίθουσα Πληροφορικής Γυμνασίου Παλαιοκατούνας)
Ημερομηνία Έναρξης: 09/03/2015
Ώρα Έναρξης: 14:00


3. Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (ΙΙ) ( Διάρκειας 50 Ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Παλαιοκατούνα( Αίθουσα Πληροφορικής Γυμνασίου Παλαιοκατούνας)
Ημερομηνία Έναρξης: 09/03/2015
Ώρα Έναρξης: 14:00


Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα και δεν έχει υποβάλλει αίτηση, παρακαλώ να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη εκπαίδευσης κ. Χρυσαφογεώργου Ειρήνη στο τηλ. 6973063934.